Senaste numret

Vägra vika ner sig

»Ansvaret är vårt/Tingsten« känns, med tanke på dagens parlamentariska läge, kanske ännu mer angelägen än när uppsättningen hade premiär. Innan riksdagsvalet. Vi publicerar Joakim Stens monolog och har intervjuat både honom och Robert Fux, som gestaltar Herbert Tingsten.

Sten menar att teater kan provocera och inspirera även när applåderna har dött ut – att det är en möjlighet som bör tillvaratas. Vilket han också gör i och med sin monolog som lyfter fram vikten av att ta ställning.

Robert Fux berättar inte enbart om arbetet med Stens monolog utan även om sitt intresse för stadsplanering och hur han värnar om utsatta yrkesgrupper på teatern, som sufflörerna. 

Teatergruppen Institutet är, efter några år i Berlin, tillbaka i Malmö. Vi har träffat deras konstnärlige ledare Anders Carlsson, som med sin scenkonst vill bota människan från tron på liberalismens tomma löften.

Vi har intervjuat regissören Nora Nilsson som har fördjupat sig i både den pedofila blicken, politisk satir och barnperspektiv. Under hösten var hon aktuell med tre teaterpremiärer.

Michael Cocke har under sitt ledarskap för Folkteatern i Gävleborg, som han nu lämnat för Örebro länsteater, gett Folkteatern en stark lokal förankring, kombinerat med en hög konstnärlig nivå. Vi har samtalet med honom.

 

 

Liksom med Byteaterns två unga ledare, Mia Carlsson och Daniel Rylander, som spanar efter starka berättelser och är nyfikna på vilka frågor som engagerar folk utanför storstäderna. 

Brasiliansk dramatik befinner sig i ett uppsving, samtidigt som den har problem med att nå ut till en bredare publik. Det framkom under ett seminarium på bokmässan. Vi träffade de medverkande för intervju.

I en omfattande artikel beskriver vi hur Australien har lyckats lyfta den inhemska dramatiken, genom ett medvetet och idogt arbete. Kanske något för Sverige att snegla på?

I numrets krönika delger kulturskribenten Niklas Wahllöf vad han tycker är det värsta som kan hända i en teatersalong – att själv bli uppdragen på scen.  

 

Annonser
Marieborgs folkhögskola

Utbilda dig till filmskapare eller teaterpedagog på Marieborgs folkhögskola.

Månadens citat
»Skulle jag säga att jag inte är rasist är det ett falskt och självsmickrande pseudo-aktivistiskt ställningstagande. Eftersom jag är född i en kultur som i grund och botten är rasistisk säger det mer om min egen önskan om en positiv självbild än om verkligheten. Som konstnär känns det ärligare att titta på hur rasismen ser ut och opererar.« Anders Carlsson/Institutet
Folkoperan