Vilken roll ska scenografin spela i framtiden?

 

 

 

 

Annika Bromberg och Anna Ardelius i den svenska montern på Prague Quadrennial, med deras interaktiva installation ”Arbor Artis”. Foto: Johan Mansfeldt.

 

 

 

 

Sedan starten 1967 har Prague Quadrennial varit den stora internationella mötesplatsen för både professionella och blivande scenografer, kostymdesigner och scenkonstnärer. Scenograferna Annika Bromberg och Anna Ardelius, som stod bakom Sveriges bidrag till den svenska montern, rapporterar från årets festival. De frågar sig också varför inte de svenska scenografistudenterna var på plats denna gång. Och vad detta säger om scenografiyrkets status.

 

 

Vill du få en pulsmätning på vart scenografin som konstform är på väg internationellt sett så är Prague Quadrennial (PQ) rätt plats att vara på. Denna festival som återkommer vart fjärde år är unik i sitt slag när det gäller att lyfta fram samtliga visuella discipliner inom scenkonsten, inte minst scenografi. Att sammanfatta det som samlas där är svårt. Det är spretigt, nyskapande och konventionellt, allt på samma gång. På PQ kan det internationella scenkonstfältet tillsammans blicka framåt och fråga sig vad scenografi är idag och vad det skulle kunna vara i framtiden. De svenska scenografistudenterna fick, trots PQ:s stora betydelse för branschen, inte möjlighet att besöka festivalen i år – något som vi återkommer till längre fram i artikeln. Vi vill här visa på den kreativitet som pågår inom scenkonsten internationellt, bland professionella och studenter, och mana till diskussion här i Sverige – till exempel om hur vi kan höja angelägenhetsgraden för vår konstform så att den kan betyda mer för fler.

 

Nästan 11 000 besökare kom till PQ i Prag. Festivalen skriver att årets tema är »rare«, det vill säga i betydelsen unikt och sällsynt. Man vill presentera konst som springer ur idéer, material, konstnärliga tillvägagångssätt och designtekniker som ligger i linje med klimatomställningen.

 

Så många som 59 länder ställde ut under årets Prague Quadrennial. Ett genomgående tema var klimatkrisen och behovet av omställning. PQ är alltid uppdelad i en professionell del och en studentsektion, där deltagande länder väljer ut vem som skall ställa ut i den professionella delen medan skolor ger deras studenter möjlighet att visa sina verk i studentsektionen. Under tio dagar fick de medverkande som kom från en mängd olika länder, träffa vanliga besökare och även andra professionella scenkonstnärer. Det var tio dagar fyllda med intressanta möten och en uppsjö av olika scenografiska idéer som visade på möjliga vägar framåt för scenkonstens alla visuella uttrycksformer.

 

 

Vi pratar om en festival som ansvariga på skolan vetat om fyra år i förväg och som alltså, detta till trots, inte gick att planera in i studenternas scheman.

 

 

Sveriges bidrag, vår installation Arbor Artis, var en interaktiv, konstnärlig undersökning om hållbarhet. Vi blev inbjudna att representera Sverige med en monter då vi under en längre tid fördjupat oss i hållbarhet och hur ett sådant förhållningssätt kan plockas upp av teatrar och frilansare som arbetar med scenkonst. Vi ville undersöka hur ett konstnärligt arbete kan vara en igångsättare för svåra samtal, som det om klimatomställning. Syftet var att förstå hur konstnärer i andra länder arbetar med detta tema och att lokalisera behovet av ett internationellt nätverk, hur ett sådant kan starta.

 

The Stage, Storbritanniens största tidning om teater, skrev en lång artikel om PQ och nämner där vårt bidrag, att besökarna fick hjälpa till att skapa konstverket och uppmuntrades att dela med sig av sina idéer kring hur vi kan göra branschen mer hållbar.

 

Vår monter skulle inspirera och mana besökare till att reflekteraing nya konstnärliga uttryck. Vi ville också få in tankegångar om innovation och utveckling samtidigt som vi uppmuntrade till användning av nya material som hjälper till att göra scenkonstproduktionen mer hållbar. Vi ser att vi konstnärer också behöver driva klimatfrågan i vår yrkesutövning och att scenografer och regissörer behöver bidra till att göra scenkonsten mer hållbar, även om vi är frilansare och inte kan ta del av det miljöarbete som sker på institutionerna.

 

 

 

I den svenska montern på Prague Quadrennial fick besökare på papperslöv skriva ner sina tankar och önskningar om hur scenkonsten kan bli mer hållbar. Foto: Johan Mansfeldt.

 

 

 

Under vårt arbete i montern träffade vi scenografer från världens alla hörn, som delade med sig av sin syn på hur vi kan arbeta cirkulärt och var problemen finns. Vissa beskrev arbetssituationer där de befunnit sig långt från att ens kunna prata om hållbarhet, där andra frågor istället varit mer essentiella. Som kvinnan från Uganda som vi frågade: »Hur arbetar ni med miljöfrågor på er teater?« Hennes initiala tystnad följdes av en utdragen suck och en förklaring av hur deras arbetssituation ser ut idag. Hon hoppades att de kunde unna sig »lyxen«, som hon uttryckte det, att arbeta med klimatfrågor snart. Många konstnärer uttryckte sin känsla av ensamhet kring dessa frågor och bekräftade det vi också har känt – hur svårt det är som frilans att kunna påverka ett hållbarhetsarbete på en institution. Det var också många scenografistudenter som strömmade genom vår monter, de blev alla inspirerade och fick egna tankar om hur hållbarhet kan komma in i deras arbeten. Det var en otroligt positiv känsla att möta dessa unga, smarta, blivande scenografikollegor som tog sitt kommande yrke på största allvar.

 

Femtio länder deltog i studentutställningen och uttrycksformerna varierade. I vissa montrar interagerade studenterna, till exempel i form av en catwalk med en kostymparad. I andra montrar undersöktes material och scenografiska former i rumsliga installationer. Också här var miljöfrågor ett tema.

 

På plats i Prag blev vi väldigt förvånade när vi fick höra att de svenska studenterna inte skulle närvara i år, något som Stockholms konstnärliga högskola (SKH) hade beslutat. Detta kan jämföras med Wimbledon Collage of Arts, en lärare därifrån citeras i tidskriften The Stage där han talar om att det är en stående punkt för hans studenter att komma till PQ, att det är viktigt för deras kommande yrkesarbete och förändrar deras syn på vad scenografi kan vara.

 

De svenska studenternas monter ställdes i ordning av curatorn Anders Larsson från STTF (Svensk teaterteknisk förening). För att finansiera bygget och transporten fick han ta hjälp av privat finansiering. Annars hade inte Sverige kunnat vara representerat i studentutställningen överhuvudtaget. Anders Larsson berättade för oss att hans farhåga var att om Sverige inte deltog i studentutställningen i år, så blir det lättare för skolan att »skippa det« nästa gång också.

 

 

Frågan om angelägenhetsgrad skaver när vi tittar på andra länder med betydligt sämre ekonomier än Sveriges.

 

 

Vi har haft svårt att förstå SKH:s agerande och valde att kontakta ämnesansvarig för scenkonst på skolan, Gunilla Pettersson Thafvelin, för att få en förklaring. Svaret vi fick var att frågan om studenterna skulle få åka eller inte hade diskuterats. Man förklarade att det blev ingen resa eftersom ett sådant deltagande denna termin, med de kurser som gavs, skulle behövt en längre och grundligare planering än vanligt för att inte studenterna skulle få en ohållbar arbetssituation. Lektorn i scenografi, Markus Granqvist, hade enligt uppgift från ämnesansvarig också svårt att få tiden att räcka till och lektorn i kostymdesign Kristina Lindgren var redan där och representerade ett annat lärosäte (Norge). Avslutningsvis skrev skolan att ett deltagande i PQ inte har varit något som rektor Paula Crabtree haft tid till eller övervägt.

 

Svaret vi fick har fått oss att fundera över vilken status och relevans som scenografiämnet har idag på SKH. Lektorerna har inte haft tid att vare sig arrangera resan eller följa med studenterna till PQ. Rektorn har alltså inte ens övervägt att studenterna ska få möjlighet att delta. Vi pratar om en festival som ansvariga på skolan vetat om fyra år i förväg och som alltså, detta till trots, inte gick att planera in i studenternas scheman. Vad säger detta om vilken status som scenografiämnet har idag på SKH? Hur viktigt anser egentligen skolan detta ämne vara för svensk scenkonst?

 

Om det här är skolans inställning till PQ så kan vi inget annat än att vara bekymrade över vart SKH är på väg, med tanke på att studenterna förlorar stora möjligheter till internationellt kunskapsutbyte när de inte kan närvara på festivalen, och slutligen vart själva scenografiyrket är på väg när ingen verkar vilja satsa på internationella möten. Vi frågar oss varför intresset för en stor scenkonsthändelse som PQ är så litet eller obefintligt från SKH och andra scenkonstorganisationer och bidragsgivare. Är det en ekonomisk fråga eller visar studenternas frånvaro på PQ att SKH inte tar hänsyn till aktuella och viktiga moment i utbildningen på grund av dålig planering?

 

Utifrån vår långa erfarenhet som scenografer menar vi att det är viktigt att lyfta det faktum att våra möjligheter att utvecklas konstnärligt inom vårt yrke krymper. Hur skall framtidens scenografer kunna vara nyskapande om de inte kan delta i PQ och får möjlighet att möta alla olika uttryck som finns inom vår konstform?

 

 

 

Anna Ardelius och Annika Bromberg iordningställer sin installation ”Arbor Artis”. Foto: Johan Mansfeldt.

 

 

 

I den för närvarande pågående debatten om scenkonstens existensberättigande, utifrån det som planeras i Norrköping, gäller i högsta grad scenografiyrkets möjligheter till utveckling och fördjupning. Scenkonsten blir aldrig bättre än vad vi tillåter den att bli. Frågan om angelägenhetsgrad skaver när vi tittar på andra länder med betydligt sämre ekonomier än Sveriges. Vi kan bara konstatera att scenkonsten har ett större värde där än i vårt land. Ett talande exempel är de ekonomiska turerna kring Arbor Artis, som kostade 95 000 kronor att producera (varav 90 000 kom från Konstnärsnämnden och 5000 från Scen & Film). Montern hade inte varit möjlig att få till utan yttre aktörer som sponsrat bygge och transport då det inte fanns någon finansiering klar när ett bidrag skulle tas fram. Johan Mansfeldt, som tillsammans med Anders Larsson var curator för Sveriges bidrag, säger att Kulturrådet tidigare år inte velat gå in och finansiera Sveriges monter då det inte funnits en lämplig kategori för medel att söka hos Kulturrådet för en festival som PQ. De har istället hänvisat till Konstnärsnämnden där konstnärer fått söka stipendier själva. Även detta år fick vi avslag på vår ansökan från Kulturrådet med motiveringen att det inte var ett projekt som passade in i deras prioritering. Frågan är hur morgondagens scenografi kommer se ut i Sverige när internationella samarbeten inte prioriteras för vare sig studenter eller professionella?

 

Under festivalen kunde vi inte undvika att göra en jämförelse med Portugals monter bredvid vår, det teamet hade fått ekonomiskt stöd från sitt land med 2,3 miljoner kronor. Detta möjliggjorde att de kunde arbeta under fyra månader med att ta fram sin monter och vara på plats i Prag med ett stort team under hela PQ.

 

 

Är det en ekonomisk fråga eller visar studenternas frånvaro på PQ att SKH inte tar hänsyn till aktuella och viktiga moment i utbildningen på grund av dålig planering.

 

 

Kunskap är flyktigt och våra yrken består av både teori och praktik. Vi vill poängtera att det behövs ett fokus på det praktiska arbetet. Att få se och få göra. Därför är PQ ett viktigt utbildningsmoment för dem som studerar scenografi och svårt att ersätta med Zoom-möten eller med fler teoretiska block under utbildningen. Det är av stor vikt att studenterna som kommer ut från SKH har fått med sig tillräckligt med kunskaper för att kunna driva olika konstnärliga linjer. Likaså att de orkar stå emot teatrarnas alltmer slimmade produktionsmodeller och resurser som bidrar till likriktning av de visuella uttrycken. Hur skall vi bibehålla vår kompetens att göra stora, nyskapande produktioner om vi alltför sällan får praktisera den kunskapen Teaterchefer vittnar om otillräckliga praktiska kunskaper hos studenter när de gått klart sina utbildningar och skall ut och arbeta, vilket gör att de istället börjar anlita nyutexaminerade studenter från våra grannländer.

 

Scenografi är ett ensamyrke: det är alltid bara en scenograf kontrakterad till varje produktion. Det betyder att möjligheterna att spegla sig i andra scenografers arbetssätt och metoder är små. Här kommer PQ in som en oerhört viktig mötesplats för scenografer, och andra scenkonstnärer också för den delen, som en unik möjlighet att få se hur andra kollegor arbetar och uttrycker sig och därtill en chans att få sätta ord på sina egna tankar och metoder. Årets tema på PQ gav dessutom många möjligheter för både studenter och professionella att börja förhålla sig till hållbarhet inom scenkonsten och tillsammans börja utbyta erfarenheter om hur ett sådant arbete kan gå till.

 

Den ena av oss, Annika Bromberg, fick delta i PQ:s studentutställning 1995 under sin utbildning på Dramatiska institutet (nuvarande Stockholms konstnärliga högskola) och den erfarenheten har varit ovärderlig i yrkeslivet – att tidigt få möta kollegor från när och fjärran som arbetar på helt olika sätt, med annorlunda material och uttryck. Det öppnade upp för tankar om vad scenografi kan vara och gav ett större mod som konstnär.

 

Vi är båda väldigt stolta över våra yrken som scenograf och kostymdesigner och vill att vi och våra kollegor skall få fortsätta utvecklas i nya riktningar. Vi vill också ha en utbildningsinstitution för scenkonstens olika yrkeskårer som tar sitt uppdrag på allvar och rustar studenterna för deras kommande yrkesliv.

 

I skrivande stund är det fyra år kvar till nästa PQ. Vem tar bollen och börjar planera in PQ 2027 som en angelägenhet för hela Scenkonstsverige, professionella som studenter?

 

Annika Bromberg och Anna Ardelius

 

 

 

Fakta:

Sedan 1967 presenterar Prague Quadrennial of Performance Design and Space (som är festivalens fullständiga titel) de bästa verken inom scenografifältet. PQ återkommer vart fjärde år och har med tiden utvecklats till att inte enbart fungera som en renodlad festival. Det är också en plattform för att kunna utforska nya metoder, nya medier, virtuella rum och tvärvetenskapliga relationer. Inom festivalen ryms dels The Exhibition of Countries and Regions där ett urval av samtida scenografiska verk från hela världen presenteras, dels The Student Exhibition där ett urval av studenters verk från världens alla hörn visas.

 

 

 

Artikeln är tidigare publicerad i nummer 5/2023 som finns att beställa som lösnummer: https://teatertidningen.se/?page_id=826

 

 

 

 

 

 

 

ANNONSER
ANNONSER
Löpande prenumeration

 

Det finns nu möjlighet att välja en löpande prenumeration, där kostnaden dras varje månad. Du betalar bara en krona första månaden, sedan tjugofem kronor per månad. Och du kan avsluta din prenumeration när du vill. Beställningen gör du via vårt prenumerationsformulär. Välj ”Löpande prenumeration” och sedan ”Återkommande kortbetalning”:

Nätverkstan Kulturtidskrifter (premium.se)

Månadens citat

»Självklart ska vi stå upp för och försvara den fria konsten och kulturen, men till vilket pris? Och vem är det som får betala?«

 

Isabel Cruz Liljegren

 

Folkoperan